almiron kicks free shot

almiron kicks for the fiorentina